© 2020 KFH Brolægning, Horseager 3, 4330 Hvalsø Mobil 20 29 43 07 Email: kfh@tdcadsl.dk
Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger Behandling af personoplysninger I forbindelse med dit kundeforhold/leverandørforhold hos KFH Belægning har du afgivet en række personoplysninger, herunder særligt Dit navn Din adresse Dit CVR-nummer Din e-mailadresse Dit telefonnummer Dine betalingsoplysninger Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit kunde-, leverandør-, eller Underentreprenør forhold, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efterfølgende periode på 5 år, så du lettere kan handle ved os en anden gang. Datasikkerhed Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt / indkøbsaftale eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til KFH Belægning CVR-nr.: 18 05 83 40 Horseager 3 4330 Hvalsø Tlf.: 20294308 E-mail: kfh@tdcadsl.dk Hvis der er fejl i vores oplysninger, har du ret til at dem rettet, vi har de rigtige, lige som du har ret til at udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Ønsker du at udnytte din ret til ændring eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller til dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har fået udført arbejdet/vi har fået leveret varerne/vi har fået leveret arbejdsydelserne, da vi har pligt til at opbevare regnskabs- oplysninger i 5 år, jf. bogføringsloven. Hvis du ønsker at klage over KFH Belægnings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.
© 2020 KFH Brolægning, Horseager 3, 4330 Hvalsø Mobil 20 29 43 07 Email: kfh@tdcadsl.dk
Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger Behandling af personoplysninger I forbindelse med dit kundeforhold/leverandørforhold hos KFH Belægning har du afgivet en række personoplysninger, herunder særligt Dit navn Din adresse Dit CVR-nummer Din e-mailadresse Dit telefonnummer Dine betalingsoplysninger Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af dit kunde-, leverandør-, eller underentreprenør forhold, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af handlen samt i en efter- følgende periode på 5 år, så du lettere kan handle ved os en anden gang. Datasikkerhed Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt / indkøbsaftale eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondata- forordningen og databeskyttelsesloven. Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant. Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til KFH Belægning CVR-nr.: 18 05 83 40 Horseager 3 4330 Hvalsø Tlf.: 20294308 E-mail: kfh@tdcadsl.dk Hvis der er fejl i vores oplysninger, har du ret til at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Ønsker du at udnytte din ret til ændring eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller til dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har fået udført arbejdet/vi har fået leveret varerne/vi har fået leveret arbejdsydelserne, da vi har pligt til at opbevare regnskabs- oplysninger i 5 år, jf. bogføringsloven. Hvis du ønsker at klage over KFH Belægnings behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.